1887

Naturopplevelse, friluftsliv og vår psykiske helse

Rapport fra det nordiske miljøprosjektet "Friluftsliv og psykisk helse"

image of Naturopplevelse, friluftsliv og vår psykiske helse

Prosjektet er forankret i Miljøhandlingsprogrammet 2005 - 2008" der "Miljø og sundhed" var tema. Kap.1.3 "Folkesundhed og naturopplevelse" hadde mål om å analysere sammenhengene mellom friluftsliv og folkesundhed og kap. 3.3 hadde mål om å sikre det tradisjonelle nordiske friluftsliv. Norge lanserte prosjektet i 2006 for å følge opp programmet på disse punktene. Formålet var å etablere en plattform for arbeidet med friluftsliv og psykisk helsevern. En ville se nærmere på de sammenhenger og utfordringer som knytter seg til menneskets aktivitet i og møte med natur og de psykiske virkningene av dette. Siktemålet var å få fram nordisk kunnskap om de positive helsevirkningene - både forebyggende og terapeutisk. Plattformen har fem elementer: 1) Faglig nettverk. 2) Forskersamarbeid. 3) Tematisk hjemmeside (www.friskinaturen.org). 4 a) Nordisk konferanse sept.-07 i Asker, Norge og 4 b) Konferanserapport (Juni-08.) 5) Prosjektrapport "Naturopplevelse, friluftsliv og vår psykiske helse." (1. juni 2009). Prosjektleder har vært Espen Koksvik fra MD-N og prosjektet ble avsluttet 15. mai 2009.

Norwegian

.

Friluftsliv og psykisk helse

At vi får mosjon rekker ikke som forklaring på naturens gode helseeffekt. Det handler også om avslapping og redusert stress, mangfoldig bruk av sansene, naturlig lys og frisk luft med mer, noe som ikke kan oppveies av aldri så mange timers trening innendørs. Martinsen (2005) slår fast at et aspekt som er lite vitenskapelig belyst er betydningen av de miljømessige rammene rundt fysisk aktivitet, slik som naturopplevelse. Intuitivt vil mange kunne si at de opplever andre kvaliteter ute i skog og mark, på fjell og ved kyst enn i en idrettshall. For mange vil gleden over naturmøtet og naturopplevelsen være et viktig motiv for å bevege seg i naturen. Dessuten kan den bidra til å forsterke helsegevinsten. Han peker dessuten på at ulike former for fysisk aktivitet har likeverdig psykologisk effekt, men at det observeres større frafall fra jogging enn turgåing ett år etter sykehusoppholdet der treningsprosjektet startet. (2000).

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error