1887

Nabo – unges stemmer om social inklusion på Grønland

image of Nabo – unges stemmer om social inklusion på Grønland

Nabo er et projekt, der blev lanceret under det svenske formandskab i Nordisk Ministerråd 2018. Projektet ledes af den svenske Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor i perioden 2018-2020 og sigter mod at skabe nordiske unges perspektiver på det sociale inklusion. Unges stemmer høres i spørgsmål om deres liv. og baseret på denne viden, får de muligheden for at deltage i og påvirke politiske beslutninger. Unge mennesker bliver bedt om at beskrive deres hverdag og hvordan de oplever deres muligheder og forhindringer. Fra deres historier bygger Nabo en ramme af succesfaktorer for social integration i de nordiske lande. Denne rapport er baseret på fokusgruppeinterviews med unge mennesker forskellige steder i Grønland. Lignende undersøgelser gennemføres i de andre nordiske lande på Færøerne og Åland.

Danish

.

Indledning

Herværende undersøgelse er blevet gennemført på vegne af Myndigheden for ungdoms- og civilsamfund, Nordisk Ministerråd. Under det svenske formandskab i 2018 blev projekt NABO – social inklusion af unge i de Nordiske lande etableret. Projektet har til formål at gøre unges perspektiv på social inklusion synlig gennem inddragelse af de unge. Det er et vigtigt fokus at Grønland er blevet inkluderet i dette projekt, for at perspektiver fra de unge i Arktis også inddrages som en del af det nordiske fællesskab. For at høre og fremhæve de unges stemmer i Grønland, er der blevet afholdt interviews med unge i Nuuk og Ilulissat, samt en fokusgruppe diskussion med børneog ungeorganisationer i Grønland.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error