1887

Nabo – unges stemmer om social inklusion på Grønland

image of Nabo – unges stemmer om social inklusion på Grønland

Nabo er et projekt, der blev lanceret under det svenske formandskab i Nordisk Ministerråd 2018. Projektet ledes af den svenske Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor i perioden 2018-2020 og sigter mod at skabe nordiske unges perspektiver på det sociale inklusion. Unges stemmer høres i spørgsmål om deres liv. og baseret på denne viden, får de muligheden for at deltage i og påvirke politiske beslutninger. Unge mennesker bliver bedt om at beskrive deres hverdag og hvordan de oplever deres muligheder og forhindringer. Fra deres historier bygger Nabo en ramme af succesfaktorer for social integration i de nordiske lande. Denne rapport er baseret på fokusgruppeinterviews med unge mennesker forskellige steder i Grønland. Lignende undersøgelser gennemføres i de andre nordiske lande på Færøerne og Åland.

Danish

.

Organisationernes stemmer

Mange organisationer i Grønland er i jævnlig kontakt med de unge rundt omkring i Grønland gennem projekter og undersøgelser, de foretager for at forbedre børn og unges vilkår. Derfor valgte vi at invitere repræsentanter fra KRK, INUA, MIO, og FGB til at deltage i en fokusgruppediskussion med henblik på at få deres refleksion omkring undersøgelsens resultater samt påpege vigtige aspekter, som undersøgelsens resultater ikke omfattede (se bilag 1). I det følgende gengives deres input.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error