1887

Nabo – unges stemmer om social inklusion på Grønland

image of Nabo – unges stemmer om social inklusion på Grønland

Nabo er et projekt, der blev lanceret under det svenske formandskab i Nordisk Ministerråd 2018. Projektet ledes af den svenske Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor i perioden 2018-2020 og sigter mod at skabe nordiske unges perspektiver på det sociale inklusion. Unges stemmer høres i spørgsmål om deres liv. og baseret på denne viden, får de muligheden for at deltage i og påvirke politiske beslutninger. Unge mennesker bliver bedt om at beskrive deres hverdag og hvordan de oplever deres muligheder og forhindringer. Fra deres historier bygger Nabo en ramme af succesfaktorer for social integration i de nordiske lande. Denne rapport er baseret på fokusgruppeinterviews med unge mennesker forskellige steder i Grønland. Lignende undersøgelser gennemføres i de andre nordiske lande på Færøerne og Åland.

Danish

.

Bilag

Der er blevet foretaget kvalitative gruppe og individuelle interviews i Nuuk og Ilulissat med udgangspunkt i NABOs opdrag og interviewguide. Udgangspunktet var, at de deltagende unge skulle repræsentere et tværsnit af unge i samfundet, dvs. forskellig socioøkonomisk baggrund, alder, køn, funktionel variation, interesser og forskellige erfaringer fra for eksempel skole, sociale ydelser og psykiske sygdomme. De unge skulle være mellem 17 og 23 år.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error