1887

Nabo – unges stemmer om social inklusion på Grønland

image of Nabo – unges stemmer om social inklusion på Grønland

Nabo er et projekt, der blev lanceret under det svenske formandskab i Nordisk Ministerråd 2018. Projektet ledes af den svenske Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor i perioden 2018-2020 og sigter mod at skabe nordiske unges perspektiver på det sociale inklusion. Unges stemmer høres i spørgsmål om deres liv. og baseret på denne viden, får de muligheden for at deltage i og påvirke politiske beslutninger. Unge mennesker bliver bedt om at beskrive deres hverdag og hvordan de oplever deres muligheder og forhindringer. Fra deres historier bygger Nabo en ramme af succesfaktorer for social integration i de nordiske lande. Denne rapport er baseret på fokusgruppeinterviews med unge mennesker forskellige steder i Grønland. Lignende undersøgelser gennemføres i de andre nordiske lande på Færøerne og Åland.

Danish

.

Forord

Unge i Norden har generelt gode levevilkår. Men der er store forskelle mellem dem, der har det godt, og dem der på forskellige måder lever uden for fællesskabet. Mange unge mennesker oplever, at de har det godt og kan påvirke deres hverdag, men vi ser samtidig store udfordringer i alle de nordiske lande, og udfordringerne ligner hinanden i hele Norden. Der findes grupper af unge, der ikke oplever sig som inkluderet i samfundet. De oplever, at de ikke bliver lyttet til og heller ikke tages alvorligt, når deltager i offentlige aktiviteter. Vi ved også, at de steder, hvor unge vokser op og bor, har stor betydning for, hvilke muligheder unge har for at leve det liv, de ønsker sig. Den geografiske faktor påvirker de unges muligheder, og det gælder uanset om en person vokser op på landet, i en middelstor by, i et ikke-priviligeret område eller i en storby med gode forhold.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error