1887

Nabo – unges stemmer om social inklusion på Grønland

image of Nabo – unges stemmer om social inklusion på Grønland

Nabo er et projekt, der blev lanceret under det svenske formandskab i Nordisk Ministerråd 2018. Projektet ledes af den svenske Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor i perioden 2018-2020 og sigter mod at skabe nordiske unges perspektiver på det sociale inklusion. Unges stemmer høres i spørgsmål om deres liv. og baseret på denne viden, får de muligheden for at deltage i og påvirke politiske beslutninger. Unge mennesker bliver bedt om at beskrive deres hverdag og hvordan de oplever deres muligheder og forhindringer. Fra deres historier bygger Nabo en ramme af succesfaktorer for social integration i de nordiske lande. Denne rapport er baseret på fokusgruppeinterviews med unge mennesker forskellige steder i Grønland. Lignende undersøgelser gennemføres i de andre nordiske lande på Færøerne og Åland.

Danish

.

Sammenfatning

Under det svenske formandskab i 2018 for Myndigheden for ungdoms- og civilsamfund, Nordisk Ministerråd, blev projekt NABO – social inklusion af unge i de Nordiske lande etableret. Projektet har til formål at gøre unges perspektiv på social inklusion synlig gennem deres stemmer. For at høre og fremhæve de unges stemmer i Grønland har Center for Folkesundhed i Grønland ved Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, på vegne af NABO afholdt interviews med unge i Nuuk og Ilulissat, samt en fokusgruppe diskussion med landsdækkende børne- og ungeorganisationer i Grønland.

Danish English

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error