1887

Nabo – ungas röster om social inkludering i Finland

image of Nabo – ungas röster om social inkludering i Finland

Nabo är ett projekt som lanserades under det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet 2018. Projektet leds av den svenska Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor under perioden 2018-2020 och syftar till att synliggöra nordiska ungdomars perspektiv på social inkludering. Unga människors röster hörs i frågor om deras liv. Och baserat på den kunskapen kommer de att ges möjligheten att delta i och påverka politiska beslut. Ungdomarna uppmanas att beskriva sin vardag och hur de upplever sina möjligheter och hinder. Från deras berättelser bygger Nabo ett ramverk av framgångsfaktorer för social inkludering i Norden. Den här rapporten bygger på fokusgruppsintervjuer med unga på olika platser i Finland. Liknande studier genomförs i de andra nordiska länderna, på Färöarna, Grönland och Åland.

Swedish

.

Forskarens tack

Denna studie baserar sig på gruppintervjuer som genomförts senvåren och försommaren 2019. Intervjuerna gjordes på olika håll i landet, de flesta på finska men också några på svenska. Ett stort tack till de ungdomar som deltagit i intervjuerna och delat med sig av sina tankar om och upplevelser av social inkludering i Finland. Det har som forskare varit både trevligt och lärorikt att få genomföra studien. En tack också till dem som vid ungdomsväsendet och föreningar runt om i landet bidragit till att möjliggöra studien. Ett särskilt tack till ungdomsväsendet i Norra Finland samt till Emma Ålgars för deras insats.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error