1887

Nabo – ungas röster om social inkludering i Finland

image of Nabo – ungas röster om social inkludering i Finland

Nabo är ett projekt som lanserades under det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet 2018. Projektet leds av den svenska Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor under perioden 2018-2020 och syftar till att synliggöra nordiska ungdomars perspektiv på social inkludering. Unga människors röster hörs i frågor om deras liv. Och baserat på den kunskapen kommer de att ges möjligheten att delta i och påverka politiska beslut. Ungdomarna uppmanas att beskriva sin vardag och hur de upplever sina möjligheter och hinder. Från deras berättelser bygger Nabo ett ramverk av framgångsfaktorer för social inkludering i Norden. Den här rapporten bygger på fokusgruppsintervjuer med unga på olika platser i Finland. Liknande studier genomförs i de andra nordiska länderna, på Färöarna, Grönland och Åland.

Swedish

.

Delaktighet i samhällslivet

Betydelsen av, och förbättrade möjligheter till, fritidsaktiviteter har uppmärksammats i Finland under de senaste åren. Bland annat tillsatte undervisnings- och kulturminister Grahn-Laasonen en arbetsgrupp ”Lika möjligheter till fritidsintressen” för att utreda hur alla barn och unga kan garanteras en hobby (UKM 2017). Arbetsgruppens rekommendationer och förslag har i sin tur en sektion fått i uppdrag att arbetare vidare med (Virta m.fl. 2017). Så gott som alla ungdomar, oberoende av kön och boningsort uppger att de på sin fritid kan göra mer eller mindre det som de vill – må så vara att utbudet av organiserad verksamhet är mer begränsat på mindre orter (se även Haanpää 2019). Ungdomarna berättar att de har en hel del hobbyer; de går på gym, spelar fotboll med kompisar, spelar i ett musikband, läser eller rör sig ute i naturen.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error