1887

Nabo – ungas röster om social inkludering i Finland

image of Nabo – ungas röster om social inkludering i Finland

Nabo är ett projekt som lanserades under det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet 2018. Projektet leds av den svenska Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor under perioden 2018-2020 och syftar till att synliggöra nordiska ungdomars perspektiv på social inkludering. Unga människors röster hörs i frågor om deras liv. Och baserat på den kunskapen kommer de att ges möjligheten att delta i och påverka politiska beslut. Ungdomarna uppmanas att beskriva sin vardag och hur de upplever sina möjligheter och hinder. Från deras berättelser bygger Nabo ett ramverk av framgångsfaktorer för social inkludering i Norden. Den här rapporten bygger på fokusgruppsintervjuer med unga på olika platser i Finland. Liknande studier genomförs i de andra nordiska länderna, på Färöarna, Grönland och Åland.

Swedish

.

Förord

Unga i Norden har generellt sett goda levnadsvillkor. Men det finns stora skillnader mellan de som har det bra och de som på olika sätt lever i ett utanförskap. Många unga upplever att de har det bra och att de kan påverka sin vardag, men vi ser samtidigt utmaningar i alla nordiska länder och utmaningarna är liknande i hela Norden. Det finns grupper av unga som inte upplever sig inkluderade i samhället. De upplever att de inte blir lyssnade på och inte heller tas på allvar när de deltar i offentliga aktiviteter. Vi vet också att platsen där unga växer upp och bor på har betydelse för vilka möjligheter unga har att leva de liv som de vill leva. Den geografiska faktorn påverkar ungas möjligheter, det gäller oavsett om en person växer upp på landsbygden, i en medelstor stad, i ett icke-priviligierat område eller i en storstad med goda förhållanden.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error