1887

Nabo – ungas röster om social inkludering i Finland

image of Nabo – ungas röster om social inkludering i Finland

Nabo är ett projekt som lanserades under det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet 2018. Projektet leds av den svenska Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor under perioden 2018-2020 och syftar till att synliggöra nordiska ungdomars perspektiv på social inkludering. Unga människors röster hörs i frågor om deras liv. Och baserat på den kunskapen kommer de att ges möjligheten att delta i och påverka politiska beslut. Ungdomarna uppmanas att beskriva sin vardag och hur de upplever sina möjligheter och hinder. Från deras berättelser bygger Nabo ett ramverk av framgångsfaktorer för social inkludering i Norden. Den här rapporten bygger på fokusgruppsintervjuer med unga på olika platser i Finland. Liknande studier genomförs i de andra nordiska länderna, på Färöarna, Grönland och Åland.

Swedish

.

Sammandrag och åtgärdsförslag

De intervjuade unga i den här studien berättar att det är nöjda med sitt liv; de är glada över att vara finländare, det stora flertalet har kärleksfulla och stödjande föräldrar, de har vänner och känner sig inkluderade i olika samfund. De har hobbyer även om utbudet på mindre orter är mer begränsade än på större orter. Ungdomarna uppger också att de blivit hörda i sitt barndomshem och att de anser att de kan påverka samhället – ifall de så vill. Samtidigt ger de uttryck för att inte vara intresserade av samhälleliga frågor och politiskt beslutsfattande. Den något tudelade bilden förstärks av att många ungdomar definierar politik snävt och därmed anser att t.ex. deras egna åsikter rörande kollektivtrafik eller hälsovårdstjänster inte är politiska. Härtill framkommer att förhållandevis många av de intervjuade unga inte vet vilka myndigheter som fattar beslut i vilka frågor. Det känns enligt ungdomarna krångligt att luska rätt på information också om de är övertygade om att den finns tillgänglig på olika nätsidor.

Swedish English

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error