1887

Nabo – nuorten kokemuksia sosiaalisesta osallisuudesta Suomessa

image of Nabo – nuorten kokemuksia sosiaalisesta osallisuudesta Suomessa

Nabo on projekti, joka käynnistettiin Ruotsin puheenjohtajakaudella Pohjoismaiden ministerineuvostossa 2018. Hanketta johtaa Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 2018–2020. tavoitteena on luoda pohjoismaisia nuorten näkökulmia sosiaaliseen osallisuuteen. Nuorten äänet kuullaan heidän elämäänsä koskevissa kysymyksissä, ja tämän tiedon perusteella heille annetaan mahdollisuus osallistua poliittisiin päätöksiin ja vaikuttaa niihin. Nuoria pyydetään kuvailemaan jokapäiväistä elämäänsä ja miten he kokevat mahdollisuudet ja esteet. Nabo rakentavat tarinoistaan puitteet menestystekijöitä sosiaalisessa integraatiossa Pohjoismaissa. Tämä raportti perustuu kohderyhmä haastatteluihin nuorten kanssa eri puolilla Suomea. Vastaavia tutkimuksia tehdään muissa Pohjoismaissa Färsaarilla, Grönlannissa ja Ahvenanmaalla.

Finnish

.

Kuuluminen

On tärkeää kokea kuuluvansa yhteisöön ja olla osa suurempaa kokonaisuutta. Kuulumista on myös tunne siitä, että on tarpeellinen, voi itse kantaa kortensa kekoon ja olla muille hyödyksi. Nämä seikat ovat peruspilareita nuorten sosiaalisessa osallisuudessa nk. inkluusiossa (vrt. Leemann ym. 2015). Ne myötävaikuttavat myös heidän tahtoonsa tukea sitä poliittista järjestelmää, jonka osa he kokevat olevansa (Easton 1965; Dahlstedt & Ekholm 2018; Dahlstedt & Eliassi 2018; Svensson 2017).

Finnish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error