1887

Nabo – nuorten kokemuksia sosiaalisesta osallisuudesta Suomessa

image of Nabo – nuorten kokemuksia sosiaalisesta osallisuudesta Suomessa

Nabo on projekti, joka käynnistettiin Ruotsin puheenjohtajakaudella Pohjoismaiden ministerineuvostossa 2018. Hanketta johtaa Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 2018–2020. tavoitteena on luoda pohjoismaisia nuorten näkökulmia sosiaaliseen osallisuuteen. Nuorten äänet kuullaan heidän elämäänsä koskevissa kysymyksissä, ja tämän tiedon perusteella heille annetaan mahdollisuus osallistua poliittisiin päätöksiin ja vaikuttaa niihin. Nuoria pyydetään kuvailemaan jokapäiväistä elämäänsä ja miten he kokevat mahdollisuudet ja esteet. Nabo rakentavat tarinoistaan puitteet menestystekijöitä sosiaalisessa integraatiossa Pohjoismaissa. Tämä raportti perustuu kohderyhmä haastatteluihin nuorten kanssa eri puolilla Suomea. Vastaavia tutkimuksia tehdään muissa Pohjoismaissa Färsaarilla, Grönlannissa ja Ahvenanmaalla.

Finnish

.

Taustaa

Tämä tutkimus muodostaa suomalaisen osan pohjoismaisesta hankkeesta: NABO – ungas sociala inkludering i Norden, eli NABO – nuorten sosiaalinen osallisuus Pohjoismaissa. Samanlaisia tutkimuksia on tehty Ruotsin lisäksi Suomessa ja Ahvenanmaalla sekä Norjassa, Tanskassa, Islannissa, Grönlannissa ja Färsaarilla. Suomen osatutkimus on toteuttanut Debatt rf Ruotsissa toimivan Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågorin (MUCF) pyynnöstä. Tutkimuksen on rahoittanut Pohjoismainen Ministerineuvosto.

Finnish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error