1887

Nabo – nuorten kokemuksia sosiaalisesta osallisuudesta Suomessa

image of Nabo – nuorten kokemuksia sosiaalisesta osallisuudesta Suomessa

Nabo on projekti, joka käynnistettiin Ruotsin puheenjohtajakaudella Pohjoismaiden ministerineuvostossa 2018. Hanketta johtaa Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 2018–2020. tavoitteena on luoda pohjoismaisia nuorten näkökulmia sosiaaliseen osallisuuteen. Nuorten äänet kuullaan heidän elämäänsä koskevissa kysymyksissä, ja tämän tiedon perusteella heille annetaan mahdollisuus osallistua poliittisiin päätöksiin ja vaikuttaa niihin. Nuoria pyydetään kuvailemaan jokapäiväistä elämäänsä ja miten he kokevat mahdollisuudet ja esteet. Nabo rakentavat tarinoistaan puitteet menestystekijöitä sosiaalisessa integraatiossa Pohjoismaissa. Tämä raportti perustuu kohderyhmä haastatteluihin nuorten kanssa eri puolilla Suomea. Vastaavia tutkimuksia tehdään muissa Pohjoismaissa Färsaarilla, Grönlannissa ja Ahvenanmaalla.

Finnish

.

Sosiaaliset suhteet ja koettu syrjintä

Tärkeä resurssi nuorten osallisuudelle on sosiaalisen ja taloudellisen tuen saaminen perheeltä ja verkostoilta. Nämä tukitahot tarjoavat usein myös muunlaista tukea, esimerkiksi tietoa ja suhteita. Lisäksi sosiaalisten suhteiden tuoma tuki ja arvostus vaikuttavat yksilön hyvinvointiin (Appelqvist-Schmidlechner, 2019; THL 2019b; vrt. myös Bourdieu 1986). Demokratia vahvistuu, kun asukkaat luovat suhteita ja rakentavat verkostoja eri ryhmien välille. Se puolestaan edesauttaa yhteistyötä ja lisää sosiaalista luottamusta ihmisten välillä ja suhteessa yhteiskuntaan (Putnam 1993; Putnam ym. 2000).

Finnish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error