1887

Nabo – nuorten kokemuksia sosiaalisesta osallisuudesta Suomessa

image of Nabo – nuorten kokemuksia sosiaalisesta osallisuudesta Suomessa

Nabo on projekti, joka käynnistettiin Ruotsin puheenjohtajakaudella Pohjoismaiden ministerineuvostossa 2018. Hanketta johtaa Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 2018–2020. tavoitteena on luoda pohjoismaisia nuorten näkökulmia sosiaaliseen osallisuuteen. Nuorten äänet kuullaan heidän elämäänsä koskevissa kysymyksissä, ja tämän tiedon perusteella heille annetaan mahdollisuus osallistua poliittisiin päätöksiin ja vaikuttaa niihin. Nuoria pyydetään kuvailemaan jokapäiväistä elämäänsä ja miten he kokevat mahdollisuudet ja esteet. Nabo rakentavat tarinoistaan puitteet menestystekijöitä sosiaalisessa integraatiossa Pohjoismaissa. Tämä raportti perustuu kohderyhmä haastatteluihin nuorten kanssa eri puolilla Suomea. Vastaavia tutkimuksia tehdään muissa Pohjoismaissa Färsaarilla, Grönlannissa ja Ahvenanmaalla.

Finnish

.

NABO- hankkeesta

NABO – ungas sociala inkludering i Norden, eli NABO – nuorten sosiaalinen osallisuus Pohjoismaissa, on hanke, joka aloitettiin vuonna 2018 Ruotsin ollessa pohjoismaisen ministerineuvoston puheenjohtajamaa. Projekti toteutetaan vuosina 2018–2020 ja sen pyrkimyksenä on lisätä nuorten perspektiiviä sosiaalisesta osallisuudesta Pohjoismassa. Projektin toteutuksesta vastaa projektijohtaja Jeff Jonsson valtionvirasto Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor:ista (MUCF).

Finnish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error