1887

Medier och barns hälsa. Från peppning och glamour till trygg vägledning

En diskursanalys av två föräldramagasin

image of Medier och barns hälsa. Från peppning och glamour till trygg vägledning

Nordiska Livsstilsverkstan har utvecklats i ett projekt inom Globaliseringsinitiativet finansierat av NMR. Livsstilsverkstans huvudsyfte är att deltagarna skall skaffa sig kunskap om och förståelse av samband mellan livsstil och hälsa, hur det påverkar den egna, barnets och familjens hälsa samt att de reflekterar över hur man kan omsätta denna kunskap och insikt i praktiken. En förhoppning är att kunskapen skall föras över till barnen så att de på egen hand kan göra hälsosamma livsstilsval. Arbetet i Nordiska Livsstilsverkstan bygger på samverkan mellan sektorer, familjen, förskolan, hälsoväsendet, barnavårdscentraler, familjecentraler och forskare. En viktig aktör är medier och hur man skall tolka deras budskap. I denna rapport jämförs, beskrivs och analyseras hur barnhälsorelaterade frågor representerades i Sveriges två största föräldramagasin Vi Föräldrar och mama åren 2005 och 2010. http://www.nordiskalivsstilsverkstan.com/

Swedish

.

Syfte

Syftet med studien var att undersöka hur barnhälsorelaterade frågor representeras i magasinen Vi Föräldrar och mama samt att analysera de normer, föreställningar och diskurser som representationerna vilar på. Studien är relevant med tanke på att föräldramagasinen når en stor publik, dels via deras egna webbplatser, dels läses de tryckta magasinen ofta av flera personer och många gånger läses de om och sparas. Mödravårds– och barnavårdscentraler tillhandahåller ofta de ovan nämnda föräldramagasinen i väntrummen, vilket därmed ger dem extra legitimitet och trovärdighet, som källor för information om barnavård och hälsa.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error