1887

Medier och barns hälsa. Från peppning och glamour till trygg vägledning

En diskursanalys av två föräldramagasin

image of Medier och barns hälsa. Från peppning och glamour till trygg vägledning

Nordiska Livsstilsverkstan har utvecklats i ett projekt inom Globaliseringsinitiativet finansierat av NMR. Livsstilsverkstans huvudsyfte är att deltagarna skall skaffa sig kunskap om och förståelse av samband mellan livsstil och hälsa, hur det påverkar den egna, barnets och familjens hälsa samt att de reflekterar över hur man kan omsätta denna kunskap och insikt i praktiken. En förhoppning är att kunskapen skall föras över till barnen så att de på egen hand kan göra hälsosamma livsstilsval. Arbetet i Nordiska Livsstilsverkstan bygger på samverkan mellan sektorer, familjen, förskolan, hälsoväsendet, barnavårdscentraler, familjecentraler och forskare. En viktig aktör är medier och hur man skall tolka deras budskap. I denna rapport jämförs, beskrivs och analyseras hur barnhälsorelaterade frågor representerades i Sveriges två största föräldramagasin Vi Föräldrar och mama åren 2005 och 2010. http://www.nordiskalivsstilsverkstan.com/

Swedish

.

Metod

Vi Föräldrar och mama är Sveriges största föräldramagasin och vänder sig till småbarnsföräldrar. Vi Föräldrar har en upplaga på 42 000 exemplar och en räckvidd på 144 000 läsare. Mama har den största upplagan på 52 100 exemplar och en räckvidd på 71 000 läsare (uppgifterna är hämtade från tidningsstatistik, www.ts.se och gäller för år 2011). Båda magasinen har också var sin webbplats. Besöksstatistiken, enligt tidningarnas egna hemsidor är 35 000 besökare per vecka för Vi Föräldrar och 170 000 besökare per vecka för mama. Varje år utkommer 14 nummer av Vi Föräldrar och 13 nummer av mama. Vi Föräldrar startades år 1968 och mama år 2003 (www.ts.se).

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error