1887

Kvinder og velfærd i Vestnorden

image of Kvinder og velfærd i Vestnorden

Vestnorden adskiller sig fra det øvrige Norden ved at mænd udgør flertallet af befolkningen. Specielt unge kvinder fra udkantsområderne vælger at rejse bort og finder det svært at vende tilbage. Det er baggrunden for at Nordisk Ministerråd valgte at iværksætte et forskningsprogram om velfærdspolitiske spørgsmål på henholdsvis Færøerne, Grønland og Island, set med kvinders øjne. Projektets mål var at undersøge hvordan unge kvinder oplevede at diverse velfærdsløsninger påvirkede deres liv. Projektet identificerer velfærdspoliti-ske spørgsmål, som anses for at være vigtige for unge kvinder i de tre lande, og som kan bidrage til at styrke kvinders stilling og fremme ligestillingen mellem kvinder og mænd. Offentlige data om demografi, velfærdssystem, arbejdsmarked m.m. i de tre lande blev analyseret. Fokusgruppeinterviews blev gennemført med forskelligt sammensatte grupper kvinder i hvert land. Rapporten indeholder tre kapitler om kvinder og velfærd i henholdsvis Færøerne, Grønland og Island. Forfatterne har forsket i ligestilling og vel-færd og deltaget i velfærdsdebatten i de tre lande. Rapporten er en kortlægning af velfærd i Vestnorden, set med unge kvinders øjne, og er tænkt som et vigtigt redskab for politikere, fagfolk og andre aktø-rer på velfærds- og ligestillingsområdet i de vestnordiske lande.

Danish Icelandic

.

Kvinder og velfærd på Færøerne

På Færøerne, ligesom på Grønland og i Island, er kønsfordelingen den modsatte af de fleste lande omkring os, idet at der på Færøerne er flere mænd end kvinder. Denne forskel kommer til dels af, at flere kvinder end mænd flytter fra Færøerne. Ofte mener man, at manglende velfærdstjenester og arbejdsmuligheder er årsagen til, at mange kvinder vælger at flytte. Almindeligvis bliver selektiv fraflytning af denne slags anset som et problem. At flere unge kvinder end mænd flytter, kan true eksistensgrundlaget under de samfund, som det rammer. Men for den enkelte kvinde, kan det i lige så høj grad være en løsning at flytte. En af de store udfordringer for de fleste kvinder i dag er, hvordan de kan få børn og arbejdsliv til at gå op i en højere enhed. Jo bedre mulighederne er til dette, desto mere lokkende kan det blive at bosætte sig i et område.

Danish Icelandic

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error