1887

Konur og velferð í Færeyjum, Grænlandi og á Íslandi

image of Konur og velferð í Færeyjum, Grænlandi og á Íslandi

Vestnorrænu löndin eru að mörgu leyti frábrugðin öðrum Norðurlöndum. Þar búa til að mynda fleiri karlar en konur. Ástæðan er meðal annars sú að einkum ungar konum sem flytja burt frá jaðarsvæðum kjósa oft að flytja ekki heim aftur. Í ljósi þess ákvað Embættismannanefnd Norrænu ráðherranefndarinnar um jafnréttismál að styrkja rannsóknarverkefni um velferð og konur í Færeyjum, Grænlandi og á Íslandi og útkomu þessa rits. Markmið var að kortleggja velferðarúrræði í löndunum þremur og rannsaka hvaða áhrif þau hafa á líf ungra kvenna. Einkum voru skoðaðir velferðarþættir sem þóttu skipta ungar konur í Færeyjum, Grænlandi og á Íslandi máli, þættir sem gætu styrkt stöðu kvenna og aukið jafnrétti kynjanna. Opinberar tölur meðal annars um lýðfræði, velferðarkerfin og vinnumarkað voru greindar. Þá voru tekin rýnihópaviðtöl við fimm mismunandi kvennahópa í löndunum þremur, alls 75 konur. Í ritinu eru þrír kaflar um konur og velferð í hverju landi fyrir sig. Höfundar kaflanna hafa tekið þátt í opinberri umræðu og rannsakað velferð og jafnrétti í sínum heimalöndum. Markmið verkefnisins var að kortleggja stöðu velferðarmála á Vestur-Norðurlöndum út frá sjónarhóli ungra kvenna. Ekki síður er því ætlað að vera mikilsvert framlag til umræðu um framtíðarþróun velferðarmála í þessum löndum.

Icelandic Danish

.

Konur og velferð í Færeyjum

Í Færeyjum, líkt og á Grænlandi og Íslandi, er kynjahlutfallið í öfugu hlutfalli við það sem þekkist í flestum nágrannalöndum okkar, því þar búa fleiri karlar en konur1. Þessi mismunur kemur að hluta til vegna þess að fleiri konur en karlar flytja frá Færeyjum. Oft er talið að skortur á velferðarþjónustu og atvinnumöguleikum séu ástæður þess að konur velji að flytja úr landi. Að öllu jöfnu er brottflutningur talinn vandamál þrátt fyrir að um val sé að ræða. Brottflutningur fleiri ungra kvenna en karla getur ógnað framtíð samfélagsins sem í hlut á. Hins vegur getur hann falið í sér tækifæri fyrir konuna sem velur að hleypa heimdraganum. Eitt helsta verkefni nútímakonunnar er að samræma barneignir og atvinnulíf. Því getur verið freistandi að velja búsetu þar sem aðstæður eru bestar.

Icelandic Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error