1887

Køn, uddannelse og befolkningsstrømme

Opsamling af tværnordiske indspil, erfaringer og praksiseksempler

image of Køn, uddannelse og befolkningsstrømme

Under det danske formandskab for Nordisk Ministerråd blev der i 2015 sat fokus på udfordringer og gode praksiseksempler i relation til køn, uddannelse og befolkningsstrømme i yderområderne i hele Norden – Norge, Danmark, Sverige, Finland, Island og de selvstyrende lande Grønland, Færøerne samt Åland. Denne opsamlingsrapport sammenfatter de resultater samt konklusioner, som er afdækket i den eksisterende nordiske forskning og faglitteratur på området samt de erfaringer og faglige indspil, som er kommet frem undervejs i den fælles dialog og erfaringsudveksling.

Danish

.

Indspil til politiske beslutningstagere og andre myndigheder samt udvalgte praksiseksempler

I forrige afsnit har vi præsenteret et udsnit af, hvad den eksisterende forskning og faglitteratur på området har peget på. Vi skal nu gå et skridt videre og med afsæt i den tværnordiske dialog og erfaringsudveksling præsentere, hvordan denne viden potentielt kan omsættes til handling i praksis, fx i forhold til at udforme nationale uddannelsespolitikker eller implementere tiltag i de enkelte nordiske lande. Her er der, som det vil fremgå, blevet peget på forskellige tematikker og indsatsområder, hvor det ikke bare er oplagt men også muligt at arbejde med national/regional/kommunal/lokal udvikling i et kønsperspektiv og derned potentielt påvirke unges mulighedsrum og erfaringer og dermed også adressere de udfordringer, som yderområderne står overfor. Gennemgangen tager konkret afsæt i en identificering af fem tematikker, som indeholder særlige kønsproblematikker i relation til uddannelse, arbejde, fritidsliv, befolkningsstrømme og identitet i Nordens yderområder. For hver tematik gives der, med udgangspunkt i de erfaringer og faglige indspil, som er kommet frem undervejs i den fælles tværnordiske dialog og erfaringsudveksling, bud på indsatsområder samt praksiseksempler der er rettet mod at imødegå de eksisterende udfordringer på tværs af Nordens yderområder.

Danish English

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error