1887

Kanonisk selskabsleg i nordisk litteratur

image of Kanonisk selskabsleg i nordisk litteratur

Bogen maler et billede af et udsnit af nordisk litteratur, et billede med mangfoldige stemmer, emner og vinkler – i 12 faglitterære og 6 skønlitterære tekster i samspil med 18 illustrationer, nej 19, med bogens forsideillustration. Allerede hér begynder bogens selskabsleg. De faglitterære tekster har på hver sin måde et kanonlitterært fokus. Fem af de litterære tekster er skrevet af forfattere som var nomineret til Nordisk Råds Litteraturpris 2012, og én er skrevet af en prisbelønnet finlandssvensk forfatter. Bogen udspringer af et nordisk litteraturseminar i Nordens Hus i Reykjavík, arrangeret af de nordiske lektorer ved Islands Universitet. Der deltog repræsentanter fra Danmark, Finland, Norge og Sverige, og i bogen er også Færøerne, Grønland, Island, Sameland og Åland med. Bogens formål er at bidrage til en kvalificeret og nuanceret litteraturdiskussion, med fokus på kanon, at anspore til dialog mellem klassisk (kanon)litteratur og samtidslitteratur og mellem litteratur og andre kunstarter og endelig at invitere alle i alle egne af Norden til en litterær leg – i selskab med store nordiske forfatternavne fra fortid og nutid, som på forsidebilledet.

Danish

.

Litterær kanonisering, arkiv og erindring – med fokus på Færøerne

Paradoxically, what Europeans most have in common is the fact that for the last two centuries their forbears were engaged in a joint endeavour to manufacture national identities which, though superficially specific, share an underlying similarity. It is easy enough to draw up a list of the symbolic and material items which any real nation needs to possess: a history establishing its continuity through the ages, a set of heroes embodying its national values, a language, cultural monuments, folklore, historic sites, distinctive geographical features, a specific mentality and a number of picturesque labels such as costume, national dishes or an animal emblem.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error