1887

Kanonisk selskabsleg i nordisk litteratur

image of Kanonisk selskabsleg i nordisk litteratur

Bogen maler et billede af et udsnit af nordisk litteratur, et billede med mangfoldige stemmer, emner og vinkler – i 12 faglitterære og 6 skønlitterære tekster i samspil med 18 illustrationer, nej 19, med bogens forsideillustration. Allerede hér begynder bogens selskabsleg. De faglitterære tekster har på hver sin måde et kanonlitterært fokus. Fem af de litterære tekster er skrevet af forfattere som var nomineret til Nordisk Råds Litteraturpris 2012, og én er skrevet af en prisbelønnet finlandssvensk forfatter. Bogen udspringer af et nordisk litteraturseminar i Nordens Hus i Reykjavík, arrangeret af de nordiske lektorer ved Islands Universitet. Der deltog repræsentanter fra Danmark, Finland, Norge og Sverige, og i bogen er også Færøerne, Grønland, Island, Sameland og Åland med. Bogens formål er at bidrage til en kvalificeret og nuanceret litteraturdiskussion, med fokus på kanon, at anspore til dialog mellem klassisk (kanon)litteratur og samtidslitteratur og mellem litteratur og andre kunstarter og endelig at invitere alle i alle egne af Norden til en litterær leg – i selskab med store nordiske forfatternavne fra fortid og nutid, som på forsidebilledet.

Danish

.

Grønlandsk litteratur og kanon. Interview med Kirsten Thisted

Dette interview fandt sted mandag 13. februar 2012, på Skype. Kirsten Thisted befandt sig i København, og jeg på et kontor på Universitetet i Bergen. Interviewets tema er grønlandsk litteratur og kanon. Interviewets formål er at tegne et rids af det grønlandske litterære landskab med centrale navne, værker, emner, tendenser mm. og at belyse en grønlandsk kanonproblematik og bl.a. få svar på spørgsmål om hvorvidt Grønland har haft en kanondebat og om den danske (og nordiske) kanondebat har haft betydning i Grønland. Interviewet kan også anspore til videre diskussion om en grønlandsk kanon og til at stille nogle af de særlig grønlandske kanonspørgsmål som findes foruden mere generelle og principielle kanonspørgsmål – som bliver stillet i flere af bogens artikler og essays.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error