1887

Kanonisk selskabsleg i nordisk litteratur

image of Kanonisk selskabsleg i nordisk litteratur

Bogen maler et billede af et udsnit af nordisk litteratur, et billede med mangfoldige stemmer, emner og vinkler – i 12 faglitterære og 6 skønlitterære tekster i samspil med 18 illustrationer, nej 19, med bogens forsideillustration. Allerede hér begynder bogens selskabsleg. De faglitterære tekster har på hver sin måde et kanonlitterært fokus. Fem af de litterære tekster er skrevet af forfattere som var nomineret til Nordisk Råds Litteraturpris 2012, og én er skrevet af en prisbelønnet finlandssvensk forfatter. Bogen udspringer af et nordisk litteraturseminar i Nordens Hus i Reykjavík, arrangeret af de nordiske lektorer ved Islands Universitet. Der deltog repræsentanter fra Danmark, Finland, Norge og Sverige, og i bogen er også Færøerne, Grønland, Island, Sameland og Åland med. Bogens formål er at bidrage til en kvalificeret og nuanceret litteraturdiskussion, med fokus på kanon, at anspore til dialog mellem klassisk (kanon)litteratur og samtidslitteratur og mellem litteratur og andre kunstarter og endelig at invitere alle i alle egne af Norden til en litterær leg – i selskab med store nordiske forfatternavne fra fortid og nutid, som på forsidebilledet.

Danish

.

From Academic Appreciation to Empirical Data – The Early Canonization of Aleksis Kivi (in English)

There was a time when we thought that it was university professors who knew and identified which works of literature were valuable. Some might say that no one has believed this for ages, or, perhaps, never did, except the professors. The golden days of academia ended as the university was occupied by the generation of 1968 and everything changed. From the early 1980s we can see how canon-formation was first made problematic, then challenged and, finally, denied and annulled, as political correctness swept the campuses, particularly in the US. At the turn of the millennium, alongside the gradual retirement of the baby-boomers the debates on canons have shifted from political arguments and competitive book lists to methodical questions on the functions of canons, canon-formation, and canonical concepts.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error