1887

Kanonisk selskabsleg i nordisk litteratur

image of Kanonisk selskabsleg i nordisk litteratur

Bogen maler et billede af et udsnit af nordisk litteratur, et billede med mangfoldige stemmer, emner og vinkler – i 12 faglitterære og 6 skønlitterære tekster i samspil med 18 illustrationer, nej 19, med bogens forsideillustration. Allerede hér begynder bogens selskabsleg. De faglitterære tekster har på hver sin måde et kanonlitterært fokus. Fem af de litterære tekster er skrevet af forfattere som var nomineret til Nordisk Råds Litteraturpris 2012, og én er skrevet af en prisbelønnet finlandssvensk forfatter. Bogen udspringer af et nordisk litteraturseminar i Nordens Hus i Reykjavík, arrangeret af de nordiske lektorer ved Islands Universitet. Der deltog repræsentanter fra Danmark, Finland, Norge og Sverige, og i bogen er også Færøerne, Grønland, Island, Sameland og Åland med. Bogens formål er at bidrage til en kvalificeret og nuanceret litteraturdiskussion, med fokus på kanon, at anspore til dialog mellem klassisk (kanon)litteratur og samtidslitteratur og mellem litteratur og andre kunstarter og endelig at invitere alle i alle egne af Norden til en litterær leg – i selskab med store nordiske forfatternavne fra fortid og nutid, som på forsidebilledet.

Danish

.

Den nationale støttestrømpe – Eller: Hvor der er en kanon, er der også en kætter

For nogle år siden tabte danskerne hovedet. De frygtede at selve den danske kultur ville gå til grunde, og at de selv blive glemt i al evighed. Sagen var at der var kommet muslimer til landet, og de havde en kultur der forskrækkede mange danskere. Dertil kom, at mange unge danskere tilsyneladende ikke vidste ret meget om deres egen kultur. Mange vidste således ikke hvem salmedigteren Nikolaj Frederik Severin Grundtvig eller poeten Adam Oehlenschläger var, og de levede også i lykkelig uvidenhed om de mange militære nederlag, der har præget dansk mentalitet gennem hundreder af år, og hvem skulle så forsvare det danske, når fjenden nu igen stod i landet? I den situation blev mange gammeldanskere grebet af en forskrækket forsvarsvilje, og de kastede sig ud i en kulturkamp der skulle redde stumperne af danskhed, og her kom begrebet kanon som en redningsplanke til en druknende. Kanonbegrebet skulle fungere som national støttestrømpe der skulle erstatte det bindevæv af danskhed der havde mistet sin sammenhængskraft. Kanonisering var kort sagt svaret, og derefter blev Danmark grebet af intet mindre end en heftig kanonfeber.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error