1887

Integrering av ett köns- och jämställdhetsperspektiv i de nordiska statsbudgetarna

Delrapport: Landrapporter

image of Integrering av ett köns- och jämställdhetsperspektiv i de nordiska statsbudgetarna

Ett av Nordiska ministerrådets långsiktiga mål är att bidra till att de nordiska länderna integrerar ett köns- och jämställdhetsperspektiv i budgetprocessen och statsbudgeten. Samt att länderna säkerställer att köns- och jämställdhetsperspektivet blir synligt inom ramen för förändringar i de nordiska välfärdsstaterna. Ett sådant arbete kallas internationellt för Gender Budgeting. Det här är slutrapporten från ett treårigt samarbetsprojekt mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Jämställdhets- och finansministerier i dessa länder har bedrivit utvecklingsarbete och utbytt erfarenheter om arbetet med integrering av ett köns- och jämställdhetsperspektiv i den statliga budgetprocessen och statsbudgetarna i respektive land. Syftet med rapporten är att presentera den kunskap och erfarenhet som projektet bidragit till samt ge rekommendationer för hur jämställdhetsintegrering av budgetprocessen i statlig förvaltning kan genomföras för att bli framgångsrik.

Danish

.

Metoder

Följande metoder är utvecklade i de nordiska länderna. Nedan ges en mycket kort beskrivning av användningsområde. Fullständiga metod beskrivning och handledning finns på respektive hemsida/departement.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error