1887

ID‐ og grænsekontroller i Norden

Effekter af ID- og grænsekontroller i Norden sommer og efterår 2016

image of ID‐ og grænsekontroller i Norden

Denna rapport är en uppföljning av rapporten ID‐ og grænsekontroller i Norden. Effekter af ID‐ og grænsekontroller i et nordisk perspektiv som offentliggjordes den 4 juli 2016. Rapporten visar hur situationen har utvecklats under sommaren och hösten 2016 när det gäller de effekter kontrollerna har på mobiliteten, resenärer och ekonomin i de nordiska gränsregionerna. Rapporten fokuserar särskilt på situationen i Öresundsregionen där kontrollerna fortfarande har avsevärda negativa effekter för de resande. Detta gäller i synnerhet för de som arbetspendlar med tåg mellan Sverige och Danmark. Rapporten visar att antalet arbetstillfällen i Danmark som är tillgängliga för arbetspendling från Sverige med kollektivtrafik har reducerats avsevärt och undersökningar bland arbetstagare och arbetsgivare i regionen indikerar att arbetspendlingen kan komma att minska på längre sikt till följd av kontrollerna. Rapporten har utarbetats av Öresundsinstittutet på uppdrag av Nordiska ministerrådet.

Swedish

.

Sammenfatning

I løbet af efteråret og vinteren 2015/16 blev der indført grænse-, ID- og toldkontroller på de indre nordiske grænser på grund af den store mængde flygtninge, der kom til Norden. Det har påvirket den frie bevægelighed mellem de nordiske lande.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error