1887

ID- og grænsekontroller i Norden

Effekter af ID- og grænsekontroller i et nordisk perspektiv

image of ID- og grænsekontroller i Norden

Denna rapport beskriver effekterna av de tillfälliga gränskontroller och ID-kontroller som förekommer i Norden sedan drygt ett halvår tillbaka. Rapporten fokuserar på de effekter kontrollerna har på mobiliteten, resenärer och ekonomin i de nordiska gränsregionerna. Rapporten ger en översikt över de åtgärder som respektive land har vidtagit för att genomföra dessa kontroller och den innehåller också en närmare analys av situationen i ett antal utvalda gränsområden i Norden. Analysen visar att kontrollerna generellt fungerar relativt smidigt och att de inte stör trafiken med undantag för tågtrafiken över Öresundsbron där både tillgängligheten och restiden har försämrats väsentligt. Det är också i Öresundsområdet som tranportörernas kostnader för ID-kontrollerna är som störst. Rapporten har utarbetats av Öresundsinstittutet på uppdrag av Nordiska ministerrådet.

Danish

.

Sammenfatning

Efter mere end 70 interviews med aktører i de nordiske grænseregioner fremgår det, at grænse- og ID-kontrollerne opleves at fungere relativt smidigt med undtagelse af togtrafikken over Øresundsbron.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error