1887

Håller språket ihop i Norden?

En forskningsrapport om ungdomars förståelse av danska, svenska och norska

image of Håller språket ihop i Norden?

I ”Håller språket ihop Norden?” presenteras den första stora undersökningen av internordisk språkförståelse på trettio år. Det samnordiska INS-projektet har i hela Norden testat ungdomars förståelse av de tre skandinaviska språken, danska, svenska och norska, i tal och skrift. Även ungdomarnas förståelse av engelska har undersökts som jämförelse. Här presenteras resultaten av undersökningen bland annat mot bakgrund av ungdomarnas attityder till grannländerna samt en jämförelse mellan språkförståelsen hos två generationer. Resultaten tyder på ganska stora förändringar i språkförståelsen sedan 1970-talet. Författarna Lars-Olof Delsing och Katarina Lundin Åkesson är verksamma vid Institutionen för nordiska språk vid Lunds universitet.

Swedish

.

Exempelenkät

I den här undersökning vill vi se hur mycket du förstår av grannspråken danska och norska. Det är en vetenskaplig undersökning och inte ett test som du blir bedömd efter eller får betyg på. Du ska fylla i formuläret på egen hand och inte samarbeta med någon.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error