1887

Gränshinder i Norden på social och arbetsmarknadsområdet

Sammanfattande beskrivning av gränshinder med lösningsförslag

image of Gränshinder i Norden på social och arbetsmarknadsområdet

Arbetet med att avlägsna gränshinder har genom åren varit en prioriterad fråga för de nordiska länderna. Man har fortlöpande utarbetat en rad analyser och rapporter på området. På statsministrarnas möte i Punkaharju 2007 beslutades det att man skulle göra arbetet med att avlägsna gränshinder mer operativt genom att tillsätta ett gränshinderforum. Samarbetet på det här området ska – utöver att trygga medborgarnas rättigheter – främja ekonomisk tillväxt och stärka de nordiska ländernas konkurrensförmåga.

Swedish

.

Socialt bistånd och sociala tjänster

Nordiska medborgare i behov av socialt bistånd har i vissa fall sänts hem från ett annat nordiskt land trots viss anknytning till bosättningslandet. Enligt artikel 7 i den nordiska konventionen om socialt bistånd och sociala tjänster kan en nordisk medborgare inte sändas hem på grund av hans eller hennes behov av socialt bistånd, om hans eller hennes familjeförhållanden, anknytning till bosättningslandet eller omständigheterna i övrigt talar för att personen bör stanna där, och i alla fall inte om han eller hon de senaste tre åren har uppehållit sig lagligt i landet.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error