1887

Gränshinder i Norden på social och arbetsmarknadsområdet

Sammanfattande beskrivning av gränshinder med lösningsförslag

image of Gränshinder i Norden på social och arbetsmarknadsområdet

Arbetet med att avlägsna gränshinder har genom åren varit en prioriterad fråga för de nordiska länderna. Man har fortlöpande utarbetat en rad analyser och rapporter på området. På statsministrarnas möte i Punkaharju 2007 beslutades det att man skulle göra arbetet med att avlägsna gränshinder mer operativt genom att tillsätta ett gränshinderforum. Samarbetet på det här området ska – utöver att trygga medborgarnas rättigheter – främja ekonomisk tillväxt och stärka de nordiska ländernas konkurrensförmåga.

Swedish

.

Invaliditetsförmåner

Den som rör sig mellan nordiska iänder och som drabbas av sjukdom eller invaliditet kan få svårigheter med sin försörjning. Gränshindret består både i att förutsättningarna för att beviljas förmåner vid invaliditet är olika och att förmånerna är utformade på olika sätt i de nordiska länderna. Detta kan dock medföra att en sådan person kan få antingen lägre eller högre ersättning än en person som enbart har arbetat i ett land.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error