1887

Frisk i naturen

Ett nordiskt projket

image of Frisk i naturen

”Frisk i naturen” är ett nordiskt projekt med fokus på vad naturen kan göra för folkhälsa. Projektet påbörjades i augusti 2009 och avslutade i december 2012. Projektet drivs utav Friluftslivet fellesorganisation på vägnar av de andra nordiska paraplyorganisationerna för friluftsliv i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. I referensgruppen sitter dessutom hälso- och miljö sektorerna i respektive land. Syftet med projektet är att synliggöra den evidensbaserade kunskap vi har i norden kring naturens inverkan på folkhälsan, nätverka, erbjuda olika verktyg, förenkla och förkorta kontaktytorna, visa på goda exempel och lära av varandra. Vi har en starkare röst via ett Nordiskt samarbete. Målgruppen är politiker och andra beslutsfattar på olika nivåer i samhället men ”verktygen är också tänkta till att underlätta och synliggöra fakta för andra yrkeskategorier, så som pedagoger, landskapsarkitekter, folkhälsoplanerare, sjukvårdspersonal etc. Projektets fokusområden är, utomhuspedagogik, grönområden, prevention/promotion och mental hälsa.www.friskinaturen.org

Swedish

.

Projektbeskrivning

Som tidigare nämnt är ”Frisk i naturen” ett samarbetsprojekt kring dokumentation, information och påverkan. Förmedling av information är viktigt. Det handlar om kommunikation mellan nationer men även mellan olika yrkeskategorier. Yrkeskategorier som inte alltid är medvetna om att de har stor betydelse för folkhälsan. Dessa yrkeskategorier är t.ex. som vi nämnt tidigare pedagoger, landskapsarkitekter, vårdpersonal m.fl.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error