1887

Föräldraledighet, omsorgspolitik och jämställdhet i Norden

image of Föräldraledighet, omsorgspolitik och jämställdhet i Norden

De nordiska länderna anses ofta var föregångsländer när det gäller jämställdhet mellan kvinnor och män. Generellt sett står kvinnor starkare i Norden än i övriga världen och på de flesta, eller alla, samhällsområden finns en uttalad vilja att öka och stärka jämställdheten. De senaste åren har mycket hänt på familjefronten med ökat deltagande från män både i barnomsorgen, hushållsarbetet och på andra områden som hittills i huvudsak har varit kvinnornas värld. Då och då dyker det upp i den allmänna debatten röster som undrar om denna satsning på lika möjligheter, rättigheter och skyldigheter för kvinnor och män har skett på bekostnad av barnen. Speciellt gäller det då utbyggnaden av barnomsorgen och satsningen kring uppdelningen av föräldraledigheten mellan mammor och pappor. I denna bok diskuteras aspekter av denna problematik. Här ges en samlad översikt över utvecklingen i Norden av föräldraledighet och barnomsorg både när det gäller politik och policy. Dessutom diskuteras forskning om barnens situation i Norden och vad vi anser oss veta om hur barn i Norden mår i internationell jämförelse. Boken är resultatet av ett samnordiskt projekt under redaktion av Guðný Björk Eydal och Ingólfur V. Gíslason. Övriga författare är Berit Brandth, Ann-Zofie Duvander, Johanna Lammi-Taskula och Tine Rostgaard.

Swedish

.

Om författarna

Dr Johanna Lammi-Taskula är specialforskare och enhetschef i THL (Institutet för hälsa och välfärd), Finland. Hennes forskning fokuserar på sammanjämkningen av familjeliv och arbetsliv från genusperspektiv. Hon är speciellt intresserad av familjepolitikens effekter på jämställdhet och välfärd i vardagslivet.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error