1887

Föräldraledighet, omsorgspolitik och jämställdhet i Norden

image of Föräldraledighet, omsorgspolitik och jämställdhet i Norden

De nordiska länderna anses ofta var föregångsländer när det gäller jämställdhet mellan kvinnor och män. Generellt sett står kvinnor starkare i Norden än i övriga världen och på de flesta, eller alla, samhällsområden finns en uttalad vilja att öka och stärka jämställdheten. De senaste åren har mycket hänt på familjefronten med ökat deltagande från män både i barnomsorgen, hushållsarbetet och på andra områden som hittills i huvudsak har varit kvinnornas värld. Då och då dyker det upp i den allmänna debatten röster som undrar om denna satsning på lika möjligheter, rättigheter och skyldigheter för kvinnor och män har skett på bekostnad av barnen. Speciellt gäller det då utbyggnaden av barnomsorgen och satsningen kring uppdelningen av föräldraledigheten mellan mammor och pappor. I denna bok diskuteras aspekter av denna problematik. Här ges en samlad översikt över utvecklingen i Norden av föräldraledighet och barnomsorg både när det gäller politik och policy. Dessutom diskuteras forskning om barnens situation i Norden och vad vi anser oss veta om hur barn i Norden mår i internationell jämförelse. Boken är resultatet av ett samnordiskt projekt under redaktion av Guðný Björk Eydal och Ingólfur V. Gíslason. Övriga författare är Berit Brandth, Ann-Zofie Duvander, Johanna Lammi-Taskula och Tine Rostgaard.

Swedish

.

Inledning

Bidragen i denna bok fokuserar på delar av det komplicerade samspelet mellan omsorg för barn och jämställdhet. Vikten av att studera det samspelet är väldigt stor, den Nordiska modellens framtid beror på hur vi får detta samspel att fungera. Modellen har haft som kännetecken ett högt deltagande på arbetsmarknaden bland både män och kvinnor, satsning på att öka jämställdheten mellan kvinnor och män samt en kraftig samhällelig satsning på barns omsorg och utbildning. Det som de nordiska länderna har försökt uppnå är en balans mellan arbetslivets krav, jämställdhet mellan könen och barnets bästa. Balansgången kan verkligen bli svår eftersom dessa enheter inte är fasta storlekar utan är beroende av inbördes samspel. Definitioner av jämställdhet till exempel och barnets bästa ändras ständigt och då bland annat utifrån förändringar i arbetslivets behov.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error