1887

Föräldraledighet, omsorgspolitik och jämställdhet i Norden

image of Föräldraledighet, omsorgspolitik och jämställdhet i Norden

De nordiska länderna anses ofta var föregångsländer när det gäller jämställdhet mellan kvinnor och män. Generellt sett står kvinnor starkare i Norden än i övriga världen och på de flesta, eller alla, samhällsområden finns en uttalad vilja att öka och stärka jämställdheten. De senaste åren har mycket hänt på familjefronten med ökat deltagande från män både i barnomsorgen, hushållsarbetet och på andra områden som hittills i huvudsak har varit kvinnornas värld. Då och då dyker det upp i den allmänna debatten röster som undrar om denna satsning på lika möjligheter, rättigheter och skyldigheter för kvinnor och män har skett på bekostnad av barnen. Speciellt gäller det då utbyggnaden av barnomsorgen och satsningen kring uppdelningen av föräldraledigheten mellan mammor och pappor. I denna bok diskuteras aspekter av denna problematik. Här ges en samlad översikt över utvecklingen i Norden av föräldraledighet och barnomsorg både när det gäller politik och policy. Dessutom diskuteras forskning om barnens situation i Norden och vad vi anser oss veta om hur barn i Norden mår i internationell jämförelse. Boken är resultatet av ett samnordiskt projekt under redaktion av Guðný Björk Eydal och Ingólfur V. Gíslason. Övriga författare är Berit Brandth, Ann-Zofie Duvander, Johanna Lammi-Taskula och Tine Rostgaard.

Swedish

.

Dagpasningsordninger og tilskud til pasning af børn i hjemmet (in Danish)

Den nordiske børnepasningsmodel bliver ofte studeret – og i internationale kredse endog beundret. Hvad er så fællesnævneren i denne nordiske børnepasningsmodel? Overordnet set bliver modellen fremhævet for sin integration af omsorg og indlæring, for vægten af serviceydelser frem for kontantydelser, for dens skattemæssige finansiering og for den universelle adgang til ydelser. Den nordiske model adskiller sig også ved at have en decentraliseret struktur i organiseringen af serviceydelserne, og ved overvejende at have et offentligt udbud af disse (Anttonen og Sipilä, 1996; Rauch, 2007).

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error