1887

Et bedre liv for børn og unge gennem mad og motion

Nordisk katalog over initiativer og Best Practice for bedre sundhed og livskvalitet gennem mad og fysisk aktivitet

image of Et bedre liv for børn og unge gennem mad og motion

Den fælles Nordiske Handlingsplan opstiller en række målsætninger for, hvad vi i Norden skal opnå på områderne kost og fysisk aktivitet inden år 2011, samt visioner for status i 2021. Disse mål og visioner beskrives i kataloget. Målene går overordnet ud på, at flere mennesker skal spise sundt og at befolkningens fysiske aktivitetsniveau skal øges. Som baggrund for initiativerne indeholder kataloget en kort beskrivelse af de enkelte landes lovgivning og handlingsplaner på området for sund mad og fysisk aktivitet. For hvert nordisk land er der beskrevet initiativer, der har som formål at fremme børn og/eller unges sundhed gennem kost og fysisk aktivitet. Samtidig er 2-3 initiativer fremhævet som Best Practice for de enkelte lande, hvilket er markeret i kataloget med separate afsnit. Disse Best Practices vurderes af landene som værende projekter, der har eller har haft særlig god effekt på kostvanerne og/eller det fysiske aktivitetsniveau. De nordiske lande er godt på vej med gode projekter, og vi kan lære meget af hinanden. Kataloget forventes derfor fulgt op senere med Best Practices indenfor andre temaer, fx fælles monitoreringsmetoder for udviklingen inden for sund mad og fysisk aktivitet.

Danish

.

Sveriges initiativer for børn og unges sundhed

Livsmedelslagen har til formål at sikre et højt beskyttelsesniveau for menneskers helbred. Fremme af sunde kostvaner nævnes ikke specifikt. Livsmedelverket er en statslig myndighed, som blandt andet skal arbejde for gode kostvaner. Livsmedelverket udarbejder de svenske næringsstofanbefalinger og andre former for råd og anbefalinger om gode madvaner. Rådene omhandler fx maden i børnehaver, skoler og på arbejdspladser, råd til gravide og ammende og til forældre om sund mad til spæd- og småbørn. Et eksempel på redskab som skal gøre det lettere at vælge sunde kostvaner er Nøglehulsmærket, tallerkenmodellen og kostcirklen. Livsmedelsverket håndterer også levnedsmiddelbaserede anefalinger for forksellige levnedsmiddelgrupper. Livsmedelverkets 5 kostråd 2005 er baseret på de seneste forskningsresultater på ernæringsområdet og viden om, hvordan den svenske befolkning spiser. Det har været vigtigt for Livsmedelverket, at kostrådene bliver opfattet som positive, og at de opmuntrer til en forandring.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error