1887

Esimerkkejä lasten vaikuttamismalleista

Pohjoismaat juhlistavat 20 vuotta täyttävää YK:n lapsen oikeuksien sopimusta

image of Esimerkkejä lasten vaikuttamismalleista

YK:n lapsen oikeuksien sopimus täyttää 20 vuotta. Julkaisemme sen kunniaksi 23 artikkelia, jotka käsittelevät lasten vaikuttamista Pohjoismaissa sekä Ahvenanmaan, Färsaarten ja Grönlannin itsehallintoalueilla. Artikkeleissa kuvataan lasten ja nuorten erilaisia osallistumismalleja arkipäivän tärkeillä osa-alueilla: päiväkodissa ja koulussa, kulttuurielämässä ja lähiympäristössä sekä poliittisessa päätöksenteossa. Mukana on myös artikkeleita, jotka kertovat lasten ja nuorten vaikuttamisesta lastensuojelun asiakkaina. Toivomme esimerkkien tarjoavan innoitusta ja työkaluja kaikille lasten ja nuorten parissa työskenteleville. Norjan lapsuus-, hyvinvointi- ja vanhuustutkimuksen instituutti (NOVA) on laatinut raportin Pohjoismaiden ministerineuvoston alaisen Pohjoismaisen lapsi- ja nuorisoyhteistyön komitean (NORDBUK)toimeksiannosta.

Finnish Icelandic, English

.

Vaikuttaminen

Lapsia koskeva keskustelu on muuttunut suuresti sen jälkeen, kun YK:n lapsen oikeuksien sopimus solmittiin. On keskusteltu inhimillistämisestä, yksilöllistämisestä, käyttäjälähtöisyydestä ja demokratisoitumisesta, ja lapseton ymmärretty eri aloilla yhä suuremmassa määrin ainutlaatuisia kokemuksia omaaviksi aktiivisiksi ja päteviksi toimijoiksi ja tärkeäksi osaksi yhteiskuntaa. Näkemys lapsista on muuttunut; heitä ei enää pidetä objekteina ja passiivisina vastaanottajina, vaan pikemminkin subjekteina, joiden oikeuksia ja ajatuksia tulee kunnioittaa.

Finnish English, Icelandic

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error