1887

Esimerkkejä lasten vaikuttamismalleista

Pohjoismaat juhlistavat 20 vuotta täyttävää YK:n lapsen oikeuksien sopimusta

image of Esimerkkejä lasten vaikuttamismalleista

YK:n lapsen oikeuksien sopimus täyttää 20 vuotta. Julkaisemme sen kunniaksi 23 artikkelia, jotka käsittelevät lasten vaikuttamista Pohjoismaissa sekä Ahvenanmaan, Färsaarten ja Grönlannin itsehallintoalueilla. Artikkeleissa kuvataan lasten ja nuorten erilaisia osallistumismalleja arkipäivän tärkeillä osa-alueilla: päiväkodissa ja koulussa, kulttuurielämässä ja lähiympäristössä sekä poliittisessa päätöksenteossa. Mukana on myös artikkeleita, jotka kertovat lasten ja nuorten vaikuttamisesta lastensuojelun asiakkaina. Toivomme esimerkkien tarjoavan innoitusta ja työkaluja kaikille lasten ja nuorten parissa työskenteleville. Norjan lapsuus-, hyvinvointi- ja vanhuustutkimuksen instituutti (NOVA) on laatinut raportin Pohjoismaiden ministerineuvoston alaisen Pohjoismaisen lapsi- ja nuorisoyhteistyön komitean (NORDBUK)toimeksiannosta.

Finnish Icelandic, English

.

Poliittinen osallistuminen

Vaikka lasten ja nuorten vaikuttamiseen onkin alettu kiinnittää entistäenemmän huomiota, perinteisten lapsi- ja nuorisojärjestöjen ja poliittistennuorisojärjestöjen jäsenmäärä on notkahtanut. Tämä koskee sekä paikallispoliittista toimintaa että osallistumista paikallisyhteisön toimintaan. Tutkimuksen mukaan nuorisoa kiinnostavat yleensä sellaiset aiheet kuin ympäristö, päihteidenkäyttö, rikollisuus, rasismi ja muut konkreettiset asiat, muttasekä poliittisiin puolueisiin että poliitikkoihin suhtaudutaan epäillen. Aktivismintapaisen poliittisen osallistumisen onkin havaittu lisääntyneen. Yhden tulkinnan mukaan perinteisten järjestöjen jäsenkato johtuu siitä, etteivät ne enää vastaa nuorten kysymyksiin ja tarpeisiin samassa määrin kuin ennen.

Finnish English, Icelandic

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error