1887

Esimerkkejä lasten vaikuttamismalleista

Pohjoismaat juhlistavat 20 vuotta täyttävää YK:n lapsen oikeuksien sopimusta

image of Esimerkkejä lasten vaikuttamismalleista

YK:n lapsen oikeuksien sopimus täyttää 20 vuotta. Julkaisemme sen kunniaksi 23 artikkelia, jotka käsittelevät lasten vaikuttamista Pohjoismaissa sekä Ahvenanmaan, Färsaarten ja Grönlannin itsehallintoalueilla. Artikkeleissa kuvataan lasten ja nuorten erilaisia osallistumismalleja arkipäivän tärkeillä osa-alueilla: päiväkodissa ja koulussa, kulttuurielämässä ja lähiympäristössä sekä poliittisessa päätöksenteossa. Mukana on myös artikkeleita, jotka kertovat lasten ja nuorten vaikuttamisesta lastensuojelun asiakkaina. Toivomme esimerkkien tarjoavan innoitusta ja työkaluja kaikille lasten ja nuorten parissa työskenteleville. Norjan lapsuus-, hyvinvointi- ja vanhuustutkimuksen instituutti (NOVA) on laatinut raportin Pohjoismaiden ministerineuvoston alaisen Pohjoismaisen lapsi- ja nuorisoyhteistyön komitean (NORDBUK)toimeksiannosta.

Finnish Icelandic, English

.

Lasten ainutlaatuiset kokemukset

Tarkoitamme lasten ainutlaatuisilla kokemuksilla sitä, että jotkut lapset ja nuoret ovat olleet tekemisissä lastensuojelukoneiston kanssa ja heidän kokemuksensa poikkeavat siksi useimpien muiden lasten kokemuksista. Osallistuminen merkitsee tällaisissa tapauksissa yleensä osallistumista lasta itseään koskevaan päätöksentekoon. Nämä lapset kohtaavat suuria haasteita, ja tutkimukset ovat osoittaneet, että muun muassa lastensuojelutoimien piirissä olevien lasten kuuleminen, informoiminen ja osallistaminen päätöksentekoprosesseihin on ollut erittäin vähäistä. Tätä on selitetty usein voimavarojen vähäisyydellä, organisaatiorakenteen ja ohjeiden heikkoudella, puutteellisella tietämyksellä lasten osallistamisesta sekä lapsen suojelemisen javastuullistamisen välisellä ristiriidalla.

Finnish English, Icelandic

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error