1887

Den utmanande diskussionen

Debattskrift om kulturpolitik och identiteter i Norden

image of Den utmanande diskussionen

Kan kulturpolitiken verka för att främja mångfald och identitet? Hur förhåller sig språket till yttrandefriheten och samhället och vad betyder identitet i den här kontexten? Debattskriften har kommit till inom ramen för ett initiativ av Nordiska ministerrådet som fokuserar på just dessa frågor. Att veta vilka hinder vi står inför och hur dessa eventuellt kan överkommas är inte enkelt. Det är en utmanande diskussion vi står inför. I debattskriften finns en rad idéer om identitet och kultur och hur dessa kan samverka. Bidragen representerar ett brett politiskt och geografiskt spektrum, och skribenterna har olika bakgrund, profession, etnicitet och utgångspunkt. Texterna har även olika längd och form för att på så sätt lyfta fram skilda typer av argument och olika retoriska grepp. Alla dessa faktorer har betydelse för skribenternas skilda syn på temat. Det pekas också på möjliga vägar vidare i den här utmanande diskussionen.

Swedish

.

Kulturpolitik i et flerkulturelt samfund

De nordiske lande har historisk altid udvekslet med resten af verden. Migrationsbevægelser, økonomisk samkvem, videnskabelige, teknologiske og kulturelle inspirationer fra mere eller mindre fjerne egne af kloden har løbende bidraget til samfundsudviklingen i Norden, ligesom der har fundet mangfoldige påvirkninger sted den anden vej.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error