1887

Den utmanande diskussionen

Debattskrift om kulturpolitik och identiteter i Norden

image of Den utmanande diskussionen

Kan kulturpolitiken verka för att främja mångfald och identitet? Hur förhåller sig språket till yttrandefriheten och samhället och vad betyder identitet i den här kontexten? Debattskriften har kommit till inom ramen för ett initiativ av Nordiska ministerrådet som fokuserar på just dessa frågor. Att veta vilka hinder vi står inför och hur dessa eventuellt kan överkommas är inte enkelt. Det är en utmanande diskussion vi står inför. I debattskriften finns en rad idéer om identitet och kultur och hur dessa kan samverka. Bidragen representerar ett brett politiskt och geografiskt spektrum, och skribenterna har olika bakgrund, profession, etnicitet och utgångspunkt. Texterna har även olika längd och form för att på så sätt lyfta fram skilda typer av argument och olika retoriska grepp. Alla dessa faktorer har betydelse för skribenternas skilda syn på temat. Det pekas också på möjliga vägar vidare i den här utmanande diskussionen.

Swedish

.

Det är inte sexigt med nordisk kultur

Jovisst, vi ser alla dansk film och danska TV-serier, vi läser isländska, svenska och norska deckare, vi lyssnar på isländska Björk och beundrar svenskarnas framgångar i Melodifestivalen men begreppet nordisk kultur är inte sexigt, det låter bara nyttigt, som morgongröt eller Omega 3. Det finns ingen nordisk bokmarknad – inte som under det moderna genombrottets tid i slutet av förrförra århundradet då också finska författare i avlägsna provinsstäder läste Strindberg och Ibsen och Herman Bang och Amalie Skram och Victoria Benedictsson så fort de kom ut.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error