1887

De menneskeretlige rammer for kontakt-og opholdsforbud

image of De menneskeretlige rammer for kontakt-og opholdsforbud

I rapporten beskrives de menneskeretlige rammer for at pålægge kontakt- eller opholdsforbud, med henblik på at forebygge chikane eller kriminel adfærd over for en tidligere partner. Det udledes, hvilke grænser Den Europæiske Menneskerettighedskonvention sætter for kontakt- eller opholdsforbud i de nordiske lande. I udredningen betones, at det ikke har nogen betydning i forhold til den menneskeretlige vurdering, om kontakt- eller opholdsforbud bliver pålagt strafferetligt eller forvaltningsretligt. I lyset af retspraksis fra den Europæiske Menneskerettigheds Domstol kan kontakt- og opholdsforbud lovligt begrundes i hensynet til andres rettigheder og friheder, kriminalitetsforebyggelse og/eller den offentlige orden. Det afgørende vil normalt være en nødvendighedsvurdering, og det udledes ud fra retspraksis, hvilke kriterier, der er relevante at inddrage i denne vurdering.

Danish

.

Kontakt- og opholdsforbud og terminologien

Kontakt- og opholdsforbud har forskellige sproglige betegnelser i de nordiske lande. I Danmark anvendes betegnelserne tilhold/kontakt-, opholdsforbud og bortvisning. I Norge anvendes betegnelserne besøks- og kontaktforbud og i Sverige kontaktförbud, som en samlebetegnelse, for både kontakt- og opholdsforbud. Selv om indholdet af disse foranstaltninger varierer en smule på tværs af de nordiske lande, er fællestrækkene, at en person ved et tilhold/kontaktforbud kan forbydes at opsøge en anden ved mundtlig, personlig eller skriftlig henvendelse, herunder ved elektronisk kommunikation, eller på anden måde kontakte eller følge efter den anden, og ved kontakt-/opholdsforbud forbydes at opholde sig eller færdes i et nærmere afgrænset område i nærheden af en anden persons bolig eller arbejds-, uddannelses- eller opholdssted eller andet område, hvor denne ofte færdes.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error