1887

De menneskeretlige rammer for kontakt-og opholdsforbud

image of De menneskeretlige rammer for kontakt-og opholdsforbud

I rapporten beskrives de menneskeretlige rammer for at pålægge kontakt- eller opholdsforbud, med henblik på at forebygge chikane eller kriminel adfærd over for en tidligere partner. Det udledes, hvilke grænser Den Europæiske Menneskerettighedskonvention sætter for kontakt- eller opholdsforbud i de nordiske lande. I udredningen betones, at det ikke har nogen betydning i forhold til den menneskeretlige vurdering, om kontakt- eller opholdsforbud bliver pålagt strafferetligt eller forvaltningsretligt. I lyset af retspraksis fra den Europæiske Menneskerettigheds Domstol kan kontakt- og opholdsforbud lovligt begrundes i hensynet til andres rettigheder og friheder, kriminalitetsforebyggelse og/eller den offentlige orden. Det afgørende vil normalt være en nødvendighedsvurdering, og det udledes ud fra retspraksis, hvilke kriterier, der er relevante at inddrage i denne vurdering.

Danish

.

EMRK art. 5: Ret til frihed og sikkerhed

EMRK art. 5 er tekstmæssigt en righoldig bestemmelse. I nærværende sammenhæng er det særligt bestemmelsens stk. 1 med følgende ordlyd, der har interesse.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error