1887

Beskæftigelse og traumatiserede flygtninge

En undersøgelse af virkningsfulde beskæftigelsesindsatser for udsatte og traumatiserede flygtninge i de nordiske lande

image of Beskæftigelse og traumatiserede flygtninge

Rapporten formidler resultaterne af en undersøgelse af virkningsfulde beskæftigelsesindsatser for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, der er psykisk sårbare, har symptomer på traumer eller er traumatiserede. Undersøgelsen består af et litteraturstudie og en afdækning af eksisterende praksisser for målgruppen i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. Studiet viser, at vidensgrundlaget om effektive beskæftigelsesindsatser for målgruppen for nuværende er spinkelt. Alligevel er der identificeret en række lovende praksisser, der har god sandsynlighed for at have gode beskæftigelseseffekter for målgruppen. Rapporten formidler det eksisterende vidensgrundlag i litteraturen, detaljerede beskrivelser af lovende praksis og den identificerer centrale forudsætninger for at lave effektive beskæftigelsesindsatser for målgruppen.

Danish English

.

Helhedsorienterede og tværfaglige indsatser

Kategorien Helhedsorienterede og tværfaglige indsatser er både fundet i igangværende indsatser og i særdeleshed også i litteraturstudiet.

Danish English

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error