1887

Administrativa Sanktionsavgifter

En Nordisk Komparativ Studie

image of Administrativa Sanktionsavgifter

Administrativa avgiftspåföljder av straffkaraktär har under de senaste åren stått föremål för ett växande intresse och debatt i de nordiska länderna. Förevarande forskning kartlägger rättsläget gällande sanktionsavgifter i Finland samt Sverige, Norge och Danmark. I forskningen undersöks hur garantier för god förvaltning och rättvis rättegång kan säkerställas i förfaranden som gäller påförande av sanktionsavgift, samt överklagandet av dessa ärenden. I studien jämförs och analyseras dessa europarättsliga krav med de nationellrättsliga, nordiska undersökningar som utförts. Dessutom diskuteras principiella utgångspunkter som ska beaktas vid reglering av sanktionsavgifter. Forskningen har utförts av professor Leena Halila och doktorand Veronica Lankinen vid Juridiska fakulteten, Helsingfors universitet, samt universitetslektor Annika K. Nilsson, vid Juridiska fakulteten, Uppsala universitet.

Swedish

.

Förord

Administrativa sanktionsavgifter har under de senaste åren stått föremål för ett växande intresse och debatt i de nordiska länderna. Sanktionsavgifter utgör ett mångfacetterat rättsligt fenomen som har anknytningspunkter till flertaliga olika rättsområden. Det handlar om en allmäneuropeisk utvecklingstrend där förvaltningsmyndigheter ges befogenheter att påföra straffliknande sanktioner. Denna utveckling har aktualiserat flertaliga olika rättsfrågor och -problem. En central frågeställning gäller säkerställandet av tillräckliga rättssäkerhetsgarantier inom administrativa sanktionsavgiftssystem. Frågan ligger i fokus för förevarande forskningsrapport.

Swedish English

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error