1887

Å skape et inkluderende arbeidsmarked

Om inkludering av unge, funksjonsnedsatte og seniorer i Norden (et sammendrag)

image of Å skape et inkluderende arbeidsmarked

Den nordiske velferdsmodellen har vind i seilene i dagens Europa. I all velstanden er det likevel faresignaler. Et stort antall unge faller ut av skole og utdanning, og mange får dermed problemer med å komme inn på arbeidsmarkedet. Mennesker med nedsatt funksjonsevne har problemer med å få arbeid og mange seniorer går tidlig ut av arbeidslivet. Arbeidsinkluderingsprosjektet studerer hva som gjøres og hva som er oppnådd i de nordiske landene med å inkludere disse gruppene.

Norwegian

.

Summary

In the report Å skape et inkluderende arbeidsmarked. Om inkludering av unge, funksjonsnedsatte og seniorer i Norden (et sammendrag) (Eng. Creating an inclusive labour market. Inclusion of youths, people with disabilities and seniors in the Nordic countries (a summary)) three reports on labour market inclusion are summarized. The reports highlight in different ways the situation for vulnerable groups on the labour market in the Nordic countries; focus is on young people, people with disabilities and seniors (50+). The financial crisis in 2008, changed demographics and globalization are discussed in relation to the situation on the labour market and new policy initiatives.

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error