1887

Å skape et inkluderende arbeidsmarked

Om inkludering av unge, funksjonsnedsatte og seniorer i Norden (et sammendrag)

image of Å skape et inkluderende arbeidsmarked

Den nordiske velferdsmodellen har vind i seilene i dagens Europa. I all velstanden er det likevel faresignaler. Et stort antall unge faller ut av skole og utdanning, og mange får dermed problemer med å komme inn på arbeidsmarkedet. Mennesker med nedsatt funksjonsevne har problemer med å få arbeid og mange seniorer går tidlig ut av arbeidslivet. Arbeidsinkluderingsprosjektet studerer hva som gjøres og hva som er oppnådd i de nordiske landene med å inkludere disse gruppene.

Norwegian

.

Förord

Högt deltagande i arbetslivet är fundamentet för den nordiska välfärden och vår höga materiella standard. I alla de nordiska länderna är målet att så många som möjligt ska kunna delta i arbetslivet. Arbete ger identitet och bidrar till ekonomisk självständighet, deltagande och social tillhörighet. Det ger individen en möjlighet till att utveckla och använda sina förmågar.

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error