1887

Å skape et inkluderende arbeidsmarked

Om inkludering av unge, funksjonsnedsatte og seniorer i Norden (et sammendrag)

image of Å skape et inkluderende arbeidsmarked

Den nordiske velferdsmodellen har vind i seilene i dagens Europa. I all velstanden er det likevel faresignaler. Et stort antall unge faller ut av skole og utdanning, og mange får dermed problemer med å komme inn på arbeidsmarkedet. Mennesker med nedsatt funksjonsevne har problemer med å få arbeid og mange seniorer går tidlig ut av arbeidslivet. Arbeidsinkluderingsprosjektet studerer hva som gjøres og hva som er oppnådd i de nordiske landene med å inkludere disse gruppene.

Norwegian

.

Det dreier seg om helse og arbeidsglede. Om seniorer, arbeid og pensjonering i Norden

Denne rapporten handler om seniorer i arbeidslivet i de nordiske landene, om deres deltakelse i arbeidslivet og hovedveier ut av arbeidslivet. Rapporten beskriver hva som gjøres og oppnås for at flest mulig seniorer kan fortsette flere år i arbeid, dersom de ønsker det og har helse til det. Dette er under forutsetning av at man fortsatt har og skal ha gode pensjonsordninger og sosiale sikkerhetsnett ellers for hele befolkningen.

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error