1887

Nordiske kommuners arbeid med kunstig intelligens

image of Nordiske kommuners arbeid med kunstig intelligens

Kommuner i Norden arbeider med å ta i bruk kunstig intelligens. Chatboter svarer på spørsmål fra innbyggerne, algoritmer kan forutse lekkasjer i vann- og avløpsnettet, og det testes ut hvordan teknologien kan rådgi og støtte kommunenes saksbehandlere.Denne rapporten beskriver hvordan noen utvalgte kommuner i Norden arbeider med kunstig intelligens. Den drøfter hvordan innføringen av teknologien kan påvirke tilliten i Norden, både befolkningens tillit til den offentlige forvaltningen og den sosiale tilliten. Rapporten gir anbefalinger for hvordan kommunene i Norden kan samarbeide om kunstig intelligens.

Norwegian English

.

Metode

Vi har undersøkt hvordan to kommuner i hvert nordisk land arbeider med kunstig intelligens. Vi valgte ut hovedstadskommunen og en annen kommune som arbeidet med interessante og varierte prosjekter. Vi valgte kommuner på bakgrunn av tips fra andre kommuner eller kommuneforbund, eller internettsøk, og ikke etter fastlagte kriterier. Undersøkelsen vår skal således ikke ses på som en kartlegging av bruken rundt omkring i alle kommunene, og vi tar høyde for at det kan finnes andre kommuner som har kommet lengre med kunstig intelligens.

Norwegian English

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error