1887

Framtidens IT-baserade tjänster

Rapport från Nordiska ministerrådets expertgrupp inom IT

image of Framtidens IT-baserade tjänster

Som ett led i stimulering och utveckling av samarbete på IT-området har MR-U beslutat att etablera en grupp bestående av framstående externa experter som kan rådge Nordisk Ministerråd på IT-området. Expertgruppen har tagit fram fyra framtidsscenarier vilka är baserade i omvärldens förändringskrafter. Framtidsscenarierna är presenterade i denna rapport med analys och rekommendationer. Scenariemetodik är ett prövat verktyg såväl inom offentlig policy som i företagsstrategiska sammanhang. Metodiken är väl lämpad för framåtriktade strategiska betraktningar i en värld i förändring. Globalisering, klimatförändring, finanskrisen, tjänstefiering och andra drivkrafter från den yttre världen påverkar i stor omfattning hur det nordiska samarbetet kan gestaltas så att det bidrar till att våra samhällen fortsatt kan utvecklas som välmående, kunniga och innovativa i en verklighet präglad av hårdnande konkurrens och ramvillkor. Rapporten fokuserar på att identifiera satsningar med vilka man kan stödja en utveckling av IKT-stödda tjänster. Rapporten kan användas som en inventering av potentiella områden, till att identifiera och vidareutveckla kandidater till nordiskt samarbete och framförallt till att stimulera en diskussion om möjliga områden för nordiskt IT-samarbete.

Swedish English

.

Utgångsläge och frågeställning

Vid IT-expertgruppens första möte bestämdes att man skulle använda sig av scenariometodik för att ta fram policy- och handlingsförslag för hur Norden ska arbeta med IT i framtiden. Man påbörjade vid mötet också ett tankearbete med att definiera möjliga områden eller teman för framtida scenarier (se Bilaga 1).

Swedish English

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error