1887

Index

Title Index

Year Index

Search Books

Latest releases
image of Risikobasert Tilsyn i de Nordiske Arbeidstilsynene

Risikobasert Tilsyn i de Nordiske Arbeidstilsynene

Alle arbeidstilsyn i Norden arbeider ut fra en uttalt risikobasert tilnærming. For å nå denne målsetningen er det nødvendig med en metodikk som er i stand til å identifisere risikoutsatte virksomheter, næringer og arbeidstakere. Per i dag er det stor...
image of Citizenship in the Nordic Countries

Citizenship in the Nordic Countries

The Nordic countries have a century-long tradition for cooperation within the area of citizenship law. Since the mid-1970s, however, the Nordic countries have moved in different directions. Today, the Nordic countries represent the entire continuum...
image of Nordic Urban Nature Recreation

Nordic Urban Nature Recreation

The Nordic countries continue to experience growth of urban areas, which provides benefits like economic growth, but also imposes economic costs in terms of reduced ecosystem services. This report focuses on urban nature recreation and highlights...
image of Administrativa Sanktionsavgifter

Administrativa Sanktionsavgifter

Administrativa avgiftspåföljder av straffkaraktär har under de senaste åren stått föremål för ett växande intresse och debatt i de nordiska länderna. Förevarande forskning kartlägger rättsläget gällande sanktionsavgifter i Finland samt Sverige, Norge...
image of Norden som en Gemensam Marknad för Människohandel

Norden som en Gemensam Marknad för Människohandel

Nya former inom människohandel utnyttjar kvinnor och män, flickor och pojkar genom att tvinga dem till att utföra kriminella handlingar, arbeta och sälja sexuella tjänster. Människohandlarna lockar offer till Norden med löften om arbete och använder...
image of Pohjoismaat Ihmiskaupan Markkina-Alueena

Pohjoismaat Ihmiskaupan Markkina-Alueena

Ihmiskaupan uusissa muodoissa käytetään hyväksi naisia ja miehiä, tyttöjä ja poikia pakottamalla heidät rikolliseen toimintaan, työhön ja myymään seksipalveluja. Ihmiskauppiaat käyttävät hyväkseen pohjoismaiden hyvinvointijärjestelmää ja uhrien...
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error