1887
Latest releases
Books and papers
image of

Citizenship in the Nordic Countries

The Nordic countries have a century-long tradition for cooperation within the area of citizenship law. Since the mid-1970s, however, the Nordic countries have moved in different directions. Today, the Nordic countries represent the entire continuum...
image of

Nordic Urban Nature Recreation

The Nordic countries continue to experience growth of urban areas, which provides benefits like economic growth, but also imposes economic costs in terms of reduced ecosystem services. This report focuses on urban nature recreation and highlights...
image of

Administrativa Sanktionsavgifter

Administrativa avgiftspåföljder av straffkaraktär har under de senaste åren stått föremål för ett växande intresse och debatt i de nordiska länderna. Förevarande forskning kartlägger rättsläget gällande sanktionsavgifter i Finland samt Sverige, Norge...
image of

Norden som en Gemensam Marknad för Människohandel

Nya former inom människohandel utnyttjar kvinnor och män, flickor och pojkar genom att tvinga dem till att utföra kriminella handlingar, arbeta och sälja sexuella tjänster. Människohandlarna lockar offer till Norden med löften om arbete och använder...
Statistics
image of

Visits to museums

This indicator shows visits to museums per 1 000 inhabitants in the Nordic region.
book

Thematic video on Social Issues/Migration/Health

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error